Morfogenetikus mező

Bert Hellinger által kifejlesztett terápiás módszer is erre a rendező elvre épít.

Minden sejtünk magában hordozza a teljes genetikai programot. Testünk egy bizonyos alapminta szerint építkezik. Ez tudományosan elfogadott tény.

Ahogy a testünknek létezik egy genetikai térképe, ugyan úgy az egész létezésnek is van egy rendező elve egy hologramja, bizonyíthatóan de mégis számunkra láthatatlanul.

  Számos olyan dologra is magyarázatot ad a morfogenetikus mező elmélete, amelyekre egyenlőre nem tudunk jobbat, mint például a telepátia, a távolba látás, távgyógyítás.

 Igazából nem fontos tudni, hogy hogyan működik, de az ember kíváncsi és folyton magyarázatot keres, mindenre. Sok esetben csak akkor "hisz" ha kézzelfoghatóvá tudja tenni a megfoghatatlant.

Pedig a hitnek éppen az a lényege, hogy nem látható, nem megfogható és mégis működik bennünk és rajtunk kívül.

A mindenáron tudni akarók számára olvasható itt néhány tudományos tény a teljesség igénye nélkül. 

/Részlet Barbara Ann Brennan Gyógyító kezek című munkájából./

 

Upert Sheldrake a 'A new science of life" (Az élet új tudománya) címû mûvében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezõkön kívül láthatatlan szervezõerõk is regulálják.

Ezek okozati mezõk, mivel a forma- és viselkedésminták elõképeiként szolgálnak. E mezõk nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idõ gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene.

Távoli hatásuk éppoly erõs, mint közelrõl gyakorolt hatásuk. E hipotézisnek megfelelõen bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlõdik, akkor "morfikus rezonanciája" kihathat az egész fajra. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezõnek nevezte el, a "morph = forma" és a genezis = létrejövés szavakból. E mezõ mûködése a távolrahatást is tartalmazza, mind térbeli, mind idõbeli jelentésben.

Az idõn kívülesõ fizikai törvények által determinált formáktól eltérõen a morfogenetikus mezõ az idõn átterjedõ "morfikus rezonanciától" függ.
Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezõk átterjednek a téren és idõn, s az események képesek hatni a bárhol, más idõben végbemenõ eseményekre. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) címû könyvében, amelyben leírja a népszerûen csak a "századik majom elvének" nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élõ majmok a kommunikáció "normális" módjának lehetõsége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést.

Dr. David Bohm a "Revisions" címû folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthetõ, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek.

Emiatt bármi, ami a távollévõ részecskékkel történik, más részecskék alaki mezõjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az "univerzumot kormányzó idõtlen törvényekrõl alkotott elképzelés úgy tûnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idõ is kifejlõdött szükségszerûség része". Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következõ következtetésre jut: "A kreatív folyamat, mely új gondolatokat szül, s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetõséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthetõ, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintû egészek következõ fejlõdési állomása.”

 

Bert Hellinger által kifejlesztett terápiás módszer is erre a rendező elvre épít.

Állatkísérletekkel bizonyították, hogy amikor egy fajon belül elég sok egyed elsajátított egy bizonyos viselkedést, az szinte robbanásszerűen elkezdett terjedni a többi egyed között is, még ha fizikailag nem is volt köztük kapcsolat

Néhány kísérlet ami a morfogenetikus mező létezését igazolja:


1952-ben a Koshima japán szigeten végeztek kisérletet makákókkal természetes élőhelyükön. Homokos édes burgonyát adtak nekik, amit nem túl nagy örömmel de elfogyasztottak. Egyik makákó rájött, hogy a homokot le lehet mosni, és így minden probléma nélkül élvezhető az étel. A tudás apránként elterjedt, főleg a fiatalabb egyedek között. Amikor azon egyedek száma, akik megmosták a burgonyát, elért egy kritikus értéket, a tudás sokkal gyorsabban kezdett terjedni, mint az logikusan következett volna, hirtelen szinte az egész makákó törzs rászokott a krumpli mosásra, sőt a szokás ekkor hirtelen megjelent a tengeren túlon Takasakiyamaban is. Ezt a kritikus értéket hívják a Századik majomnak. 

1920-ban a Harvard egyetemen William McDougall tizenöt évet áldozott az életéből a patkányok megfigyelésére. Ő arra jutott, hogy az első generációja a patkányoknak 200 hibát vétett átlagosan a labirintusból kifelé. Az utolsó generáció már csak 20at. McDougall arra jutott, hogy a megszerzett tudás valahogy tovább örökíthető. 

Később McDougall elvégezte ezt a kísérletet Ausztráliában, ahol a patkányok első generációja szignifikánsan kevesebb hibát vétettek, mint a régi patkányok első generációja, habár nem voltak leszármazottai az előbb említett patkánypopulációnak. S a későbbi generációk is sokkal jobban teljesítettek. Rájött, hogy mégsem a gének örökítik át a szerzett tudást, ám ennél tovább senki sem vizsgálódott. 

Az 1920-as Angliában egy kék cinege (angol nevén kék csöcs) rájött, hogy az ajtók elé kiszállított tejes üveg tetejét átütve hozzáfér a tejhez. Ez a tudás nem sokára 100 mérfölddel arrébb is megjelent, habár a cinegék nem nagyon repülnek 15 mérföldnél messzebbre. 1947-re ez egy általános viselkedése volt a cinegéknek Angliában, míg ugyanez a felfedezésük megjelent Hollandiában, Dániában és Svédországban is. A német megszállás miatt 8 évre megszűnt a tejkiszállítás Hollandiában, s tudni kell, hogy a kék cinegék átlagosan csak 5 évet élnek, ám amikor nyolc év után újra megjelentek a tejes üvegek az ajtók előtt, a cinegét ott folytatták ahol abbahagyták. 

Dr. Milan Ryzl és Dr. Vladimir L. Raikov a korai hatvanas években embereket hipnotizáltak, majd azt mondták nekik, hogy valamelyik híres ember leszármazottai. Az alanyok pedig elkezdtek kifejleszteni olyan képességeket, amelyek az alteregójuktól örökölhettek volna. Az egyik alany miután "megtudta" hogy Rafaello leszármazottja, egy hónap alatt megtanult úgy rajzolni, ahogy addig nem. 

1987-ben, Dr. Sheldrake egy csoportnak megtanította, hogy két képben, hogy tudják gyorsan megtalálni az elbújtatott emberi alakot. Majd az angol tévében 2 millió ember előtt, csak az egyik képet, szintén megtanította felismerni. Ezután több ezer embert vizsgált az egész világon, és ők szignifikánsan jobban ismerték fel a tévében is bemutatott képet, mint a másik, a csak a csoportnak megtanított képet. 

Garay Schwartz a Yale egyetem professzora kiválasztott 24-24 hárombetűs szót a héber bibliából. Huszonnégy gyakori és huszonnégy ritka héber szót. Majd mindegyikhez csinált nem létező szavakat a betűk felcserélésével (pld. lép -> pél). Ezután 96 szót kiválasztott (fele valódi, fele nem létező), majd egyesével megmutatta a héberül nem tudó alanyainak, hogy mondják meg, hogy szerintük létezik-e ilyen héber szó, és hogy mondják meg, milyen biztosak a döntésükben (0-tól 4ig). Az eredményeket tekintve, a magabiztossági szint szignifikánsan magasabb volt a létező szavak esetében, mint a kitaláltak esetében, és annál magasabb volt a magabiztossági szint, minél gyakoribb volt a létező héber szó.
Schwartz professzor megismételte a kísérletet, de most már elmondta a résztvevőknek, hogy a szavak fele valódi, másik fele nem. Az eredmények teljesen véletlenszerűek voltak. Tudatosan nem sikerült felismerniük a szavakat. 

Tehát ahol van anyag, ott van valamilyen mező is, Albert Einstein szerint (ezt írta Professzor Erich Lasch) csak a mező a valóság kettejük közül. A morfogenetikus mező az információt hordozza, amiből érezzük, hogy mi a helyes héber szó, a sejtek tudják, hogy mivé váljanak. Lasch szerint ez olyan mint a tévén látott kép. A kép maga függ az elektronokból, de az amit jelentenek az már nem. Így függ a sejt is a mezőtől. 

Mivel kísérletekből sosem elég, jöjjön egy másik is. A The Sciences 1999 április-májusi számában egy érdekes kísérletről írtak. Kanadai és olasz tudósok besugároztak egereket, hogy a vérképző csontvelőjük tönkremenjen. Az egyik csapat egérnek ezután csontvelő sejteket fecskendeztek be, a másik csapatnak viszont neuron őssejteket (olyan sejteket, amelyeknek a pontos funkciója még nem dőlt el) Az első csapatban annak a rendje és módja szerint helyre állt a vérképzés. A másik csapatban a neuron őssejtek is nekiálltak vért képezni, s egészen a halálukig dolgoztak. Azt tudjuk, hogy az őssejtek mindenre képesek, de ez így teljesen nem igaz. Az őssejteknek is vannak típusai. A vérképző szervek az embrió teljesen más részéből alakulnak ki (mezoderm), mint az ideghálózat (ektoderm), mások az őssejteik. Jelenlegi genetikai elméletek alapján nem lehet megmagyarázni, hogy a még nem teljesen differenciálódott idegi őssejt miért kezdett el vértermelő sejtté alakulni. 

Itt is találkozik az elmélet a kérdéseinkkel. Maga a mező az, ami megmondja, hogy a sejt mivé alakuljon. Maga az elnevezés is erre utal, morpho ~ alak ,genesis ~ születés. A tudósok által felfedezett elemek kristályosodása sokkal gyorsabban lezajlik az ellenőrző kísérletek folyamán, mint a legelső alkalommal. Ezt persze az újból el-nem-követett hibákra fogják, mindenesetre érdekes, mert úgy tűnik, mintha az új anyagok is megtanulnának megszilárdulni.

Forrás:http://velemenyemvan.freeblog.hu

Felhasznált irodalom:
More on Morphogenetic Fields
Cancer and Morphogenetic fields
Morphogenetic field - Wikipedia

EGY ÚJABB CIKK!

  Érdemes figyelni a tudományos eredményeket manapság:
az "anyag-szellem kettős unalmas tánca" már a tudomány szerint sem téma
- legfeljebb a parttalan filozófiai, metafizikai vitákban. ENERGIA VAN, és ennek különböző megnyílvánulásai. Itt van pl. a világunkat jelenleg leíró egyik legfontosabb törvény, az energia-megmaradás elve, a híres E=mc2. Van benne c(fénysebesség), m (tömeg), meg E(nergia) - "matéria" egy szál se.

  Hihetetlenül felvilágosult tudományos elméletek vannak: 
- húr-(brán)elmélet: jelenleg 11 dimenziónál járunk, 
- "magába foglalt rend" (Implicate Order- a híres fizikustól, David Bohmtól, aki Krisnamurtival beszélgetett sokat)
- Fritjof Capra: A fizika Taója, stb.

  Csodás pl., hogy a világhírű László Ervin prof., a Budapest Klubéletrehívója (ennek tagja a Dalai Láma, Gorbacsov, Desmond Tutu, stb.), aki évtizedek óta a tudati változás szükségességét sürgeti, mint az egyetlent, ami még megmentheti a Földet a pusztulástól - az emberi faj sorsa a tudatának kezében van.
Tehát a csodás, hogy László Ervin is az Akasha-krónikáról írt könyvet. Arról a "kollektív emlékezetről", amiről a spirituális tanok régóta szólnak. 
Ami itt a lényeg, hogy matematikailag, tudományosan (kvantum-és kozmosz-szinten)  vannak meg a feltételei a világoknak, valóságoknak, több dimenziónak.

  Igyekeznünk kell elhagyni a régi sémáinkat, mert a tudomány lassan előbb ér el ezekhez a magasabb tudatállapotokhoz, valóságokhoz, dimenziókhoz, mint mi, “spirituális emberek”, akik sokszor csak a szavakon csüngünk és beleragadunk  pillanatnyi "igazságainkba”!

  Morfogenetikus mező - A tudomány legújabb állása szerintRupert Sheldrake nyomán így nevezzük ezt a "kollektív valóságot", tudat-mezőt – pszí-mező, ahogyan László Ervin hívja ezt, a Kozmikus kapcsolatok című könyvében.

  A sejtek, kristályok "emlékeznek", információt képesek tárolni. Egyfajta "kollektív tudatok", amikben tárolódnak, bevésődnek a hatások. Izgalmas látni, hogyan tágul a tudomány látóköre ezügyben. A "Kozmikus Tudatot", "Istent" lassan matematikailag bebizonyítják (jelenleg 11 dimenziónál tart a fizika, ami 11 lehetséges "világot", valóságot jelent - eddig.)  Bár az is elképzelhető (vannak erre ötletek), hogy az egész Kozmosz egy hatalmas emlékező, megnyílvánító hatás; ahol az ok és okozat ugyanaz... "A Mindenség Tudat maga a Mindenség…”

  Az isteni mátrix 
  - megváltoztatható, átalakítható a tudat és annak nyomán az "anyag"

  "Isteni mátrix": Gregg Braden így nevezi könyvében ezt a hatalmas tudat-mezőt. 
Max Planckot idézi, aki szerint létezik egy "nagyon intelligens, minden ismerttől eltérő 
energiamező, amiből minden keletkezett egykor" ("non-conventional form of energy from which all physical matter originates"). Persze az 5-6 ezer éves Védák, és más ősi szellemi tanítások ismerték ezt (Akasha, stb.) Nevezhetjük ezt a tudat-mezőt "Istennek" is. A sejtemlékezés, hogy "minden mindennel kapcsolatba kerülhet...", a Holografikus Univerzum-elmélet, a tudományban már bevett morfogenetikus mező, mind erről a "tudat-mezőről", valóságról szólnak.

  Interjú a szerzővel (angolul): 
  http://www.youtube.com/watch?v=AjM9JhzlXR0

  Tehát Max Planck is, ahogyan a több ezer éves Védák, stb. oda jutott, hogy létezik egy tudat-mező (mátrix), amiben/amivel minden mindennel kapcsolatba léphet, amiben létezünk. Ugorjunk egy nagyot és jöjjenek a 3. filmben lévő laboratóriumi kísérletek: leír (elmond) egy kísérletet a DNS-átalakításról:

  Emberi hajat vákuumban izoláltak, és "érzelmeknek tettek ki"... a haj DNS-e megváltozott! A riporter közbeveti, hogy ez hasonló a híres japán Masaru Emoto 
prof. kísérletéhez ("A víz üzenetei"), ahol hanggal változtatta meg a víz kristály-
szerkezetét.

  "Pontosan, a kettő ugyanazt jelenti", mondja Braden.

   Vagyis:

  1. Ez a tudat-mező, mátrix nem egy halászháló odakinn, a fejünk felett, hanem az Univerzum maga: mi is ebből állunk, ez tart össze, és bármit, amire ránézünk.
2. Ennek a mezőnek a szerkezete, minősége megváltoztatható! Pl. az emberi tudat megváltoztathatja ennek a mezőnek a szerkezetét: az "anyag" (DNS)
információja megváltoztatható (sejtemlékezés=vízkristályok átalakulása). Az érzelmeink, gondolataink programozzák, megváltoztatják, átalakítják ezt a mezőt - a tudatunkat is.

  Ezt igazolja a Princeton Egyetem GSP (Global Consciousness Project - Globális Tudatosság) kísérlete, amikor felkértek több 1000 embert, hogy koncentráljanak 
a "békére", bármilyen formában... a komputerekkel pedig azt detektálták, hogy megváltozott az erőtér szerkezete...mégpedig olyan formában, mintha már létrejött volna a béke...vagyis a "sok tudat" átalakította a kollektív tudatod, a mezőt, mátrixot.
http://www.cropcircles.org/Princeton_GCP.html
http://noosphere.princeton.edu/index.html

  Vagyis egy döntésünkkel, megváltoztathatjuk a történéseket, amik a testünkön kívül, vagy belül zajlanak!Ezt a számtalan spontán gyógyulás is megmutatta. És erről szól aDr.Hamer-féle "Új Medicina", ami lélek-agy-szerv szinten szemléli az embert. (A lélekben bekövetkezett változás,konfliktus nyomot hagy az agyban /CT-felvételeken körkörös elváltozások/, ez pedig, ha tartós, elváltozást okoz a szervben. Ez a betegség, és ezt feloldva, visszafelé is lejátszhatja a tudat: ez pedig a gyógyulás!)
http://ujmedicina.hu/video/youpilis.html

   Tehát: létezik ez a tudat(morfogenetikus)-mező, "isteni mátrix", kollektív tudat, stb.:

1. MINDEN EGYES LÉNY tudata képes ezt megváltoztatni: ami úgy jelentkezik, hogy először a lény tudatában beállt változás a saját testében hat! (lsd. Új Medicina, spontán gyógyulások, stb.) Aztán lesz észlelhetó ez a programozás a "nagy mezőben" is.
2. A csodás: bármilyen változás, amit egy lény előidéz ebben a tudat-mezőben, azonnal megjelenik és más lények számára is hozzáférhető lesz! (“Pillangó-effektus”, ami a hatást illeti.)

  De a legfontosabb ami ebből következik: ismerjük, hogy a nagy felemelkedettek (Hermész, Buddha, Jézus, stb.) műve nem múlt el nyomtalanul:
a tanítások szerint minden egyes lény felemelkedése, megszabadulása megkönnyíti az utat a többiek előtt! Hát ezért! Minden ilyen forradalmi átalakítás bevésődött ebbe 
a tudat-mezőbe, ami elérhető mások számára is, akik szintén a tudatukat, valóságukat olyan állapotba hozzák.
Akkor a két valóság, tudat-mező EGYbeér: EGY lesz: a lény maga lesz Minden Mindenekben.

  Végezetül egy történet a tudat (valóság) felszabadításról, amitBraden elmond valamelyik filmben, és leírja könyvében:

Anno, az Amerikát gyarmatosítók partraérve találkoztak az őslakókkal. Ott volt a legbölcsebb, a törzs sámánja. Különös módon meg tudták értetni magukat vele,  értették, hogy a kérdés az volt, hogy "honnan jöttek"? A kis csónakokra mutattak a tengerészek, hogy azokkal. És mutatták, hogy "azok" meg a nagy hajóból "érkeztek", ami beljebb horgonyzott az Óceánon. 
  Ekkor volt nagy a meglepetésük, mert a sámán sehogysem "akarta látni" a hajót...! Egyszerűen még nem láttak idegent, el sem tudták képzelni, hogy valaki "onnan, a vízből előjöjjön"! A sámán tudata le volt zárva ez előtt a valóság, információ előtt!
  Idő kellett ahhoz, hogy feldolgozza ezt az élménytAzonban idővel sikerült, még a többieknek is átadta ezt az információt: felszabadította a tudatukat. Sőt: az otthon, messze lévő falujukban lévő sámánok is tudtak már az érkezésükről: átadták az élményt, megváltoztatták a tudat-mezőt.

  Ugyanilyen amikor - mint korábban írtuk - a nagy felemelkedettek által bejárt út 
"nem vész el", nyoma van, bevésődik, követhető. MegVALÓSítható. Ahogyan mondják, minden egyes lény megszabadulása, újjászületése, felébredése kozmikus esemény és hozzáadódik a Nagy Egészhez, megkönnyítve a többi lény felemelkedését.